Du behöver inte registrera något nummer eller siffror för att vi ska kunna spärra din ID handling. Körkort är en ID handling och kan innehåll känslig information. SST NET kommer aldrig begära någon som helst känslig information från dig som kund.